JAK ROZLICZAĆ CZAS PRACY KIEROWCÓW - PISiL
SPEDYCJA
JAK ROZLICZAĆ CZAS PRACY KIEROWCÓW

Firma InfoLab z Tychów opracowała w formie ulotki rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98 jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. L 102, str. 1-14).

Przepisy tej regulacji weszły w życie w dniu 11 kwietnia 2007 r., za wyjątkiem art. 10 ust. 5, art. 26 ust. 3 i 4, art. 27 powołanego aktu. Mając na względzie powyższe, pragniemy poinformować, iż od dnia 1 maja 2006 r. kierowcy podlegający kontroli drogowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2088 ze zm.) obowiązani będą okazać wykresówki z bieżącego tygodnia oraz wykresówki używane przez kierowcę w ciągu poprzednich 15 dni. O powyższym obowiązku stanowi przepis art. 26 ust. 4 rozporządzenia nr 561/2006, które zmienia zapisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85. Treść rozporządzenia nr 561/2006 jest dostępna na stronie:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:102:SOM:PL:HTML

Mamy nadzieje, że opracowanie to ułatwi Państwu rozliczanie czasu pracy kierwoców, jak też planowanie transportu drogowego. Treść ulotki znajduje sie w załączniku poniżej.

(BT, źr. Tacholab, InfoLab)

Jak rozliczyć czas pracy kierowców

 

 
» DODAJ KOMENTARZ
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników.
PISiL nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
 
 
 

PRACA

DAM PRACĘ / PRAKTYKI
 
Siedziba Izby:

Polska Izba Spedycji i Logistyki

ul. Świętojańska 3/2
81-368 Gdynia
tel.: (58) 620 19 50
tel.: (58) 620 98 26
fax: (58) 661 39 35
e-mail: pisil@pisil.pl
www.pisil.pl
 
Biuro PISiL w Szczecinie
ul. Jana Kazimierza 3
71-620 Szczecin
tel.: 91 480 67 01
fax: 91 480 67 32
e-mail: management@hartwig.szczecin.pl

Przedstawiciel PISiL w Warszawie
tel.: 608 ˙623˙419
e-mail: pisil-waw@pisil.pl
 
KONTO:

Bank Millennium S.A
nr 34116022020000000061904525

NIP:
586-20-75-731

REGON:
192629364
 
KAPITAŁ WŁASNY:

639 tys PLN (stan na 31.12.2011)

KRS
0000068564
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS
 
 
Design gapi.pl