Przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego - Raport UTK za trzy kwartały 2011 r. - PISiL
Aktualności
Przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego - Raport UTK za trzy kwartały 2011 r.
piątek, 30. grudzień 2011 , 11:59
Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport dotyczący przewozów intermodalnych z wykorzystaniem transportu kolejowego za trzy kwartały br. Siedmiu licencjonowanych przewoźników, którzy realizowali te przewozy przetransportowało rekordową liczbę jednostek ładunkowych, łącznie - 340,9 tysiąca sztuk. Stanowi to o 82 tysiące więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku (wzrost rzędu 31,5%) i 141 tys. więcej w porównaniu z rokiem 2009 (wzrost 71%). Blisko 98% liczby jednostek ładunkowych  stanowiły kontenery, głównie 40 i 20 stopowe. Łączna masa przetransportowanych w tym systemie ładunków -  o 28,2% więcej niż w roku ubiegłym -  osiągnęła w trzech kwartałach b.r. poziom 4,1 mln ton   przy pracy przewozowej na poziomie 1,4 mld tonokilometrów (wzrost o 25,1%). Dynamicznie wzrasta udział transportu intermodalnego w ogólnym wolumenie przewozów kolejowych, który po trzech kwartałach 2011 roku, mierzony przetransportowaną masą przekroczył 2,2%, a wykonaną pracą przewozową osiągnął poziom 4,3%. Po trzech  kwartałach 2011 roku najwyższy  udział w tym segmencie rynku posiadały spółki: PKP Cargo oraz Lotos Kolej - według przetransportowanej masy odpowiednio 69,5% i  22,7% oraz wg wykonanej pracy przewozowej - 72,3% i 22,6%.
W omawianym okresie łącznie wszyscy przewoźnicy kolejowi przetransportowali 186,8 mln ton ładunków, wykonując pracę przewozową na poziomie 40,8 mld tonokilometrów, co stanowi wzrost na poziomie 8,4% i 13,4% w porównaniu z trzema kwartałami 2010 r. Łączna długość uruchamianych przez przewoźników tras w transporcie ładunków wyniosła 59,8 mln kilometrów (wzrost o 6,9 mln więcej niż w trzech kwartałach 2010 r.).  Pod względem pracy przewozowej najwyższy udział posiadały spółki grupy PKP (Cargo i LHS) - 69,34%, CTL - 7,19%, Lotos Kolej - 7,11% oraz DB Schenker - 6,47%.   (źr. www.utk.gov.pl –DA) 
 
» DODAJ KOMENTARZ
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników.
PISiL nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
 
 
 
 
Siedziba Izby:

Polska Izba Spedycji i Logistyki

ul. Świętojańska 3/2
81-368 Gdynia
tel.: (58) 620 19 50
tel.: (58) 620 98 26
fax: (58) 661 39 35
e-mail: pisil@pisil.pl
www.pisil.pl
 
Biuro PISiL w Szczecinie
ul. Jana Kazimierza 3
71-620 Szczecin
tel.: 91 480 67 01
fax: 91 480 67 32
e-mail: management@hartwig.szczecin.pl

Przedstawiciel PISiL w Warszawie
tel.: 608 ˙623˙419
e-mail: pisil-waw@pisil.pl
 
KONTO:

Bank Millennium S.A
nr 34116022020000000061904525

NIP:
586-20-75-731

REGON:
192629364
 
KAPITAŁ WŁASNY:

639 tys PLN (stan na 31.12.2011)

KRS
0000068564
Sad Rejonowy Gdańsk-Północ
VIII Wydział Gospodarczy KRS
 
 
Design gapi.pl